Vecka 45

Denna vecka har vi börjat på vår praktik som assistenter. De flesta fick en plats som elevassistent. Vi är på någon skola eller särskola och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar. Vi får instruktioner från läraren. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier, att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap eller att få sina mediciner. Vi finns där för att hjälpa dem även i ämnena: slöjd, hemkunskap, idrott, musik och bild. Vår uppgift är även att vara ett stöd för eleven på rasterna och att äta tillsammans.
Mvh
Effie


Please follow and like us: