Vecka 3 – En lågaffektiv clown

En clown strävar alltid att göra rätt, fast när felen kommer skapar detta skratt. Clowner har strikta regler som clownen måste följa. Dessa regler är att fokusera på ljud som uppstår runt omkring oss, har stora ögon och säga tack när någon skrattar i publiken. Vi på assistentlinjen fick denna vecka lära oss att även om vi strävar efter perfektion kan det bli fel ibland. Det vi kan göra åt detta är att skratta av misstagen och gå vidare.

Denna vecka har vi kommit in i ämnet lågaffektivt bemötande som psykologen och föreläsaren Bo Hejlskov Elvén. Hejlskov pratar om. Han går in på många fördelar med lågaffektivt bemötande och hur assistenter använder metoden ute på skolor och boende. Detta är en intressant metod som kan bidra med mycket i vår utbildning. Vi har utfört lågaffektivt bemötande i klassrummet och vi fick lära oss att metoden kan se annorlunda ut på grund av individen. Detta är en metod som vi kommer fortsätta att jobba med under utbildningen. Vi kommer få lära oss flera olika metoder men nu är det fokusering på lågaffektivt bemötande.

Vi avslutar veckan med ett citat från kursföreståndaren Ola Nihlgård. ”Reflektera över vårt agerande och fundera på vad vi vill göra annourlunda.”

Mvh
Matilda