Om oss

Att möta och bemöta människor. Personer med funktionsnedsättning kan behöva elevassistent eller personlig assistent. För att möta deras behov behövs kunskaper, färdigheter och en rätt attityd – ett särskilt bemötande. Välkommen att söka vår 1-åriga assistentlinje.

Kursinnehåll

  • MBS- Människor i behov av stöd
  • Samhällsorientering för assistenter
  • Teckenspråk
  • Psykologi
  • Svenska
  • KRT – Kreativt reflekterande tänkande
  • Examensarbete
  • Praktik

Mål

Att du ska få breda kunskaper om att ge assistans åt personer med olika typer av funktionsnedsättningar i deras olika livsituationer som t.ex. hemmet, studier, arbete och fritidsaktiviteter.

Att du ska kunna arbeta som personlig assistent, elevassistent eller lärarassistent

Att du ska vara så väl förberedd som möjligt när du kommer ut i arbete.

Att du får en bred utbildning som ökar din anställningsbarhet.