ANDRUM

         Här höll en del av assistentlinjen i andrum. Temat var funktionshinder och dess betydelse.

Please follow and like us: